Udruženje Studenata Geodezije

Go to content
Materijali
          U okviru stranice materijala 1. godine mogu se naći elaborati, prezentacije i drugi radovi koji su postavljeni kako bi studentima olakšali izradu svojih radova. Elaborati iz svih predmeta biće postepeno uploudovani, pri čemu će biti moguć pregled ali ne i preuzimanje uglednih radova.

- Prezentaciju iz predmeta Osnove geonauka:  link1

- Seminarski rad iz predmeta Osnove geonauka: link1  

- Seminarski rad iz predmeta Teorija grešaka geodetskih merenja: link1  

- Seminarski rad iz predmeta Tehnike geodetskih merenja: link1
Back to content